top of page

Leegstands-beheer

Leegstand? Laat FIM Vastgoed uw object beheren middels leegstands beheer, hiermee voorkomt u verwaarlozing omdat er dagelijks toezicht is op uw object. Ook wordt verpaupering voorkomen en is er sprake van levendigheid en zal het straatbeeld verbeteren.

 

Wanneer u de sleutel van uw object overdraagt, heeft u volledig vertrouwen in een partij. FIM Vastgoed ziet dit als een grote verantwoordelijkheid en staat ontzorgen hoog in het vaandel. 

Leegstandsbeheer is een vorm van beveiliging voor leegstaand vastgoed. Al vanaf dag één van leegstand loopt uw object namelijk risico. Door tijdelijke gebruikers te plaatsen wordt uw object beschermd. 

Leegstandsbeheer is ten alle tijden binnen 28 dagen opzegbaar!

minimal Office
Waterleiding

Tijdelijke invulling

FIM Vastgoed is gespecialiseerd in bedrijfsmatige objecten (bijvoorbeeld kantoren, bedrijfspanden, opslagunit’s, schoolgebouwen, kazernes, gevangenissen, etc.). Uiteraard kan FIM Vastgoed ook bewoning verzorgen. Dit laatste bij voorkeur niet, de reden hiervoor is dat FIM Vastgoed ‘Verhuur-/verkoopbevorderend beheert’


De tijdelijke gebruikers verblijven in uw pand op basis van een bruikleenovereenkomst. Dat houdt onder andere in dat er een wederzijdse opzegtermijn is van 28 dagen, dat is  een verschil met tijdelijke verhuur. De duur van de overeenkomst staat van tevoren niet vast, de periode van bruikleen loopt door tot u de overeenkomst stopzet. Is de opzegtermijn verstreken dan geven wij het beheer van het pand weer terug.

Controleren

De objecten worden minimaal een keer in de veertien dagen gecontroleerd. Tijdens de controle worden alle ruimtes geïnspecteerd op afwijkingen. 

Daarnaast word de totale buitenschil van de objecten gecontroleerd, zo worden (bijvoorbeeld) lekkages direct opgemerkt en voorkomt u hiermee onnodige extra herstel kosten.

U kunt ervan uitgaan dat wij het pand in dezelfde staat opleveren als waarin wij het in beheer genomen hebben. Vervolgens kunt u het dan gebruiken voor de uiteindelijke bestemming, bijvoorbeeld verkoop, verhuur, ontwikkeling of sloop.

Buitenkant van de middelbare school
Slot

Sneller verhuren of verkopen

Leegstandsbeheer houdt voor FIM in: ‘Het ontzorgen van de eigenaar, met oog voor het betreffende object en haar toekomst’.

 

Het plaatsen van gebruikers op strategische plekken gebeurt in overleg, met de manier van leegstandsbeheer die voor alle partijen fijn en werkbaar is. Door het plaatsen van zakelijke gebruikers (bijvoorbeeld: ZZP’ers, kunstenaars, webshops, etc.) zal een object ten alle tijden een nette uitstraling behouden. Hierdoor zal het voor de eigenaar prettiger zijn een object te bezoeken, bekijken en aan derde partijen te laten zien. 

Veiligheid

Leegstand is in deze tijd een groot risico, er is een risico op kraak, vandalisme, schades en zelfs worden objecten tijdelijk gebruikt voor illegale feesten.

Komt uw object leeg te staan dan plaatsen wij zo snel mogelijk tijdelijke gebruikers. Het zijn altijd flexibele gebruikers die op de hoogte zijn van het feit dat hun verblijfsduur onzeker is. 

 

Een voordeel van plaatsing van (zakelijke) gebruikers is dat er reuring in een gebied ontstaat, dit wordt door mensen in de directe omgeving van uw leegstaande object erg gewaardeerd. 

bottom of page